16 Mayıs 2020 Cumartesi

Hisar Camii, Konak, İzmir

Hisar Camii, Konak, İzmir
Hisar Camii, İzmir'in Merkez Konak İlçesi Hisarönü Semti, Fevzi Paşa Caddesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Hisar’ın Aşağı Kapısı önünde bulunduğundan dolayı da Hisar Camii ismini almıştır.

Caminin bazı kaynaklarda Latin Kilisesinden dönüştürüldüğü, bazı kaynaklarda da Aydınoğlu, Özdemiroğlu (Molla) Yakup Bey tarafından 1597–1598 yıllarında yaptırıldığı yazılıdır.
Latin Kilisesinden dönüştürülen bu caminin Timur tarafından 1402 yılında yıktırıldığı da yine kaynaklarda belirtilmektedir.
Cami, bahçe kapısındaki bir kitabeye göre H.1298/M.1881 tarihinde tadilattan geçirilmiştir.
İzmir’in en büyük ve en heybetli eserlerindendir.
1813, 1868 ve 1881 depremlerinde hasar görmüş ve birçok kez de tamir edilmiştir.
1813 tadilatında caminin önüne bir son cemaat mahalli ilave edilmiştir.

Kesme taş ve moloz taştan yapılan cami kare planlı olup, üzeri sekiz fil ayağı üzerine oturan merkezi bir kubbe ve onu destekleyen altı kubbe ile örtülüdür.
Batı yönündeki son cemaat mahallinden ibadet mekânına üç kapı ile girilmektedir.
Son cemaat mahalli yuvarlak kemerlerle birbirine bağlı sekiz mermer sütunun taşıdığı yedi kubbe ile örtülüdür.
Yakın tarihlerde son cemaat mahallinin önü camekânla kapatılmıştır.

Cami içerisindeki ahşap minberi sedef kakmalıdır.
Mihrap yuvarlak bir niş şeklindedir.
Caminin içerisi XVIII.-XIX. yüzyılın kalem işleri ile bezelidir.
Minaresi kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.
Minare 1927 yılında yenilenmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder