4 Mayıs 2020 Pazartesi

Rüstem Paşa Camii, Urla, İzmir

Rüstem Paşa Camii, Urla, İzmir
Rüstem Paşa Camii, İzmir'in Urla İlçesi'nde, Rüstem Paşa Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi günümüze gelemediğinden inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Mimarî üslubundan XVI. yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır.

Cami kesme taştan kare planlı olup, ibadet mekânının üzerini sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş merkezi bir kubbe örtmektedir.
İçten pandantifli olan kubbenin kasnağı sivri kemerlerle hareketli bir konuma getirilmiştir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Caminin önünde üç sütunlu, iki kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.
Son cemaat mahallindeki mimari parçalar ve özellikle özengi taşları antik dönem kalıntılarından buraya getirilmiştir.

Mihrap kendine mahsus konumu ile günümüze gelememiş, XIX. yüzyılda yenilenmiştir.
Caminin doğusundaki minaresi kesme taş kaide üzerinde yuvarlak gövdeli olarak tuğladan yapılmıştır.
Ancak bu gövde XIX. yüzyılda bir deprem neticesinde yıkılmış ve sonradan taştan ve tek şerefeli olarak yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder