12 Mayıs 2020 Salı

Basmane Çorakkapı Camii, Konak, İzmir

Çorakkapı Camii, İzmir'in Merkez Konak İlçesi Basmane Semti’nde Garın karşısında, Gaziler Caddesi’nde yer almaktadır.
Cami, etrafındaki geniş mezarlığı, medresesi ve diğer binalarıyla Türk mahallelerinin en ucunda gibiydi. Caminin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir.
Bostanizâde Mehmed Efendi adında bir hayırsever zat tarafından, XVII. yüzyıl'dan evvel yaptırıldığı tahmin edilmektedir.
Bazı kaynaklarda 1747 yılında yapıldığı yazılıdır. 
Kesme taştan yapılmış olan cami kare planlı olup, üzeri sekizgen bir kasnağa oturan merkezi kubbe ile örtülüdür.
Caminin Mihrab ve Minberi
Zarif minaresi ve kubbesi ile İzmir'in güzel camileri arasındadır.
Kubbe kasnağının çevresinde yuvarlak kemerli pencereler bulunmaktadır.
Ana mekânın iki yanında üçer kubbeli yan mekânlar bulunmaktadır.
Mihrabı niş biçiminde olup, sanat tarihi yönünden önem taşımayan motiflerle bezenmiştir.
Minberi mermerdendir.
Kesme taş kaide üzerinde yine kesme taştan yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.
Caminin Eski Bir Fotoğrafı

Caminin İçinden Bir Görünüm


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder