5 Mayıs 2020 Salı

Çarşı (İmaret, Abdüsselâm) Camii, İzmit, Kocaeli

 Çarşı (İmaret-Abdüsselâm) Camii, İzmit, Kocaeli
Çarşı (İmaret-Abdüsselâm) Camii, Kocaeli'nin Merkez İzmit İlçesi İmaret Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Cami, Defterdar Abdüsselâm tarafından 1524-1525 yılında yaptırılmıştır.
Vakıf kayıtlarından bu caminin daha önce yapıldığı ve Mimar Sinan tarafından genişletilerek yenilendiği öğrenilmektedir.
Cami 1872-1873 yıllarında Altıncıoğlu Hatice Hanım tarafından tadilattan geçirilmiştir.
Bunu belirten bir kitabe caminin giriş kapısı üzerindedir.
Caminin Mihrab ve Minberi
Kitabe:

İş bu İmaret Cami-i Şerifinin banisi Defterdar-ı Esbak Abdüsselam Bey Efendi Hazretlerinin sülale-i tahirelerinden El Hac Seyyid İsmail Zülkefil Bey’in halile-i muhteremesi Delail-i Şerif mezunesi merhume ve Makfurliha Hadice Firdevs Hanım ruhu için rızaen l’illah el Fatiha fi sene Zilhicce-tış Şerife fi 23 yevm-3 Cuma.”

Cami dikdörtgen planlı, yarı kagir olup, duvarları moloz taştandır. 

Üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.
Bugünkü caminin mimari yönden bir özelliği bulunmamaktadır.
Yalnızca caminin dış çevre duvarları ile minaresi Mimar Sinan dönemi özelliklerini yansıtmaktadır.
İlk yapıldığında kubbeli olan caminin kubbesi 1776 yılında yıkılmıştır.

Çarşı Camii'nin Fotoğrafları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder