11 Aralık 2011 Pazar

Ahmediye Camii'nin Mimari Yapısı

 Ahmediye Camii, Fatih, İstanbul
Birkaç defa yıkılıp tamir edilen camii, Evliya Çelebi’ye göre Süleyman Kethüda tarafından tamir ettirilmiştir. Camii daha sonra, Ahmed Efendi tarafından H.1320/M.1902 senesinde sekiz köşeli planla ahşap kubbeli olarak yaptırılmıştır. Ayrıca 1970 yılında Kubbe kurşunları Vakıflar İdaresi’nce yenilenmiştir. Kesme taştan tek şerefeli bir minaresi olan caminin mahfili, minberi ve kürsüsü ahşap olup kitabesi yoktur. Camii iç planı 150 m2,avlu ve bahçenin alanı ise 1000 m2’dir. Kıble tarafındaki “Orta Çeşme” harap ve muattal bir durumdadır. Caminin altındaki Bizans devrinden kalma mahzen su ile dolu bulunmaktadır. Banisi, camii için, Yakoviçe kasabasında camii ve hamamdan başka han, 76 parça dükkan ve bir Yörük köyünü vakıf olarak bırakmıştır. Mütevelliliği Sekbanbaşılara ve görevlilerin teklifi de Yeniçeri Ağalarına vakfedilmiştir.

Cami sekizgen planlıdır ve kagirdir. Çatı ve pencereler ahşaptır. Her duvarda altlı üstlü 4'er pencere bulunmaktadır. Cami, alçak duvarları yüksek parmaklıklarla çevrili bir dış duvar içindeki geniş bahçenin ortasındadır. Caddeden 3 metre yüksekte olup, altı mahzendir ve tuvalet olarak kullanılır. Muhtarlığın yanından girilen dış kapı, 4 basamaklı bir merdivenden çıkılan kıble iç kapısına yönelir. Çam ağaçları 15 metrelik minare boyuna ulaşır. Çatı ve tavanı koyu yeşil, cami dışı açık yeşildir. Üst alınlığında talik yazıyla bir ayet yer alan kıble kapısından girildikte camiye bitişik bir giriş bölümünde ayakkabılık vardır, buradan anakapıdan sahına girerken sağdan çıkan bir merdiven üst kata gider.
Ahmediye (Orta) Camii'nin karşısında, üzeri kitabelerle kaplı bir metruk bölüm tam köşede yer almaktadır. Kaderine terk edilmiş bu yerin üzerindeki mermer kitabeler de giderek yok olmaktadır.


FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

· 


· 
· · 

 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLERMİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  

NURUOSMANİYE CAMİİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder