4 Ocak 2021 Pazartesi

Ali Şir (Zaviyesi) Camii, Akdağmadeni, Yozgat

Ali Şir (Zaviyesi) Camii, Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'ne bağlı Muşalikalesi Köyü’nde yer almaktadır.
Zaviyenin Ali Şir tarafından yaptırıldığı kaynaklardan öğrenilmektedir. 
Zaviyenin inşa tarihini belirten bir kitabesi günümüze gelememiştir. 
Ancak Ali Şir’in XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın başlarında yaşadığı dikkate alınacak olursa zaviyenin inşa tarihi de ortaya çıkmaktadır.
Zaviye moloz taştan dikdörtgen planlı ve kırma çatılı olarak yapılmıştır. 
Değişik zamanlarda yapılan tadilatlarla özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. 
Daha sonra camiye dönüştürülen zaviyenin önüne bir son cemaat mahalli eklenmiş ve bunu belirten H.1192 (1778) tarihli bir kitabe de buraya yerleştirilmiştir.

Zaviyenin ibadet mekânı olarak kullanılan bölümü dikdörtgen planlı olup, üzeri düz bir tavanla örtülmüştür. 
İçerisinde herhangi bir bezeme unsuru ile karşılaşılmamıştır. 
Yarım yuvarlak bir niş şeklindeki mihrabının yanına yeni bir minber yapılmıştır. 
Bu arada kuzeybatı köşesine de tek şerefeli bir minare eklenmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder