2 Ekim 2011 Pazar

Sümbül Efendi Camii'nin Mimari Yapısı

 Sümbül Efendi Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Kitâbe “ İnne fi ahdi devletis Sultân. Bâyezid Muzafferil – âlâ ” diye başlamaktadır. Sol kapı üzerindeki kitâbe ise II. Bâyezid’in Defterdârı , Tarihçi İdris-i Bitlisî’nindir. Ekmekçi Zâde Ahmet Paşa ( H. 1026 / M. 1617 ) câmiin sağ tarafında bir bölüm ilâve ettirmesiyle minare ortada kalmıştır. Bugün ise bu bölüm Hanımlar Kısmı olarak kullanılmaktadır.
Câminin son cemâat yerini de Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi inşâ ettirmiş olup beş küçük kubbe ile örtülmüştür. Yine Veliyyüddün Efendi kapının sağ tarafındaki muvakkit hâne ile câminin sol tarafındaki türbeyi kendisi için yaptırmış olup , burada kızı Safiyye Hanım yatmaktadır. Câmiin sağında mermer işleme kaplı ve kubbeli bir sebil bulunmakta olup , içinde faal olmayan bir kuyu mevcuttur.


KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ

 


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA
 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder