1 Ekim 2011 Cumartesi

Sümbül Efendi Camii'nin Tarihçesi

 Sümbül Efendi Camii'ninŞadırvanı
Fatih , Kocamustafapaşa semtinde bulunan Eserin aslı , Hosios Andreas Manastır kilisesidir. 1284 yılında VIII. Mikheal in yeğeni Teoddora tarafından kızlar manastırı kurularak Hosios Andreos kilisesi yaptırılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra harap halde bulunan kilise II. Bâyezid’in Veziriâzamı Koca Mustafa Paşa tarafından H.895 / M. 1489 tarihinde câmiye çevrilmiş , yanına medrese , han kâh , imâret , hamam ve çeşme yaptırılıp bir külliye haline getirilerek manastır havasından kurtarılmıştır. Tamamen Türk mîmârisi üslûbunda bir merkezi kubbe yapılarak , kuzey ve güneyden iki yarım kubbe ile desteklenmiş , dış duvarlar Türk üslûbunda bir kılıf içine alınmıştır. Böylece bir çok sütunlu son cemâat yeri eklenen eski kilise tamamen Türk hüviyetine büründürülmüştür.
Mabet , câmiye tahvil edildiğinde batıdaki girişi kapatılarak , bugün son cemâat yerine açılan kapılardan önce sağ , sonra da soldaki kapı açılarak giriş sağlanmıştır. Daha önce iptal edilen batı kapısı yerine , kaidesi sekiz cepheli olan minaresi yerleştirilmiştir. Sekizinci kenarı mâbede yapıştırılıp buradan da minareye giriş kapsı açılmıştır. Minare kürsüsü istalâktit başlıklı ve sivri kemerli panolarla süslenmiştir. Pabuç boyu biraz uzun fakat basık ve az rölyefli baklavalı , şerefesi ise yapraklı , sarkıtmalı , korkuluk ise taştan şebekelidir. Bu minarenin tarihi bir kıymeti de , Osmanlıda minarelerde kandil yakma adetinin ilk bu camiinin minaresinde başlamasıdır. Mâbedin sağdaki kapısı üzerinde bulunan H.895/M.1489 tarihli Arapça kitabe Şeyhülislâm Efdal Zâde Seyiid Hamîdüddin’in eseridir.KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

 

NURUOSMANİYE CAMİİ

 


MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ ANA SAYFA
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder