10 Şubat 2021 Çarşamba

Fethiye Camii'nin Tarihçesi, Fatih, İstanbul

 Fethiye Camii, Fatih, İstanbul
Çarşamba, Balat Mahallesi, Fethiye kapı sokağında bulunmaktadır. 
Bina, Bizans Devrinden kalma Pammakaristos (pek çok mes’ut) adını alan bir manastırın kilisesi idi.
Bu manastır 1292-1294 yıllarında İmparator VIII. Mikhael’in yeğeni Prostostratos Mikhael Glabas Tarkhaniotes tarafından yaptırılmıştır.
 Fetih ten sonra hiristiyanların elinde kalan bu manastır ve kiliseyi H.860/M.1455 yılında Havariyun kilisesine bırakmayı uygun gören Patrik tarafından Patrikhane haline getirilmiş ve böylece H.995/M.1586 tarihine kadar kullanılmıştır. 
Bu sırada Fatih Sultan Mehmed’in de ziyaret ettiği bu eser, Sultan III.Murad (1574-1595) zamanında alınan Gürcistan ve Ezerbeycan’ın fethi hatırasına binaen “Fethiye” adı ile H.1000/M.1591 tarihinde camiye çevrilmiştir. Binanın inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, san’at tarihçilerine göre XI.yüzyılda yapıldığı zikredilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder