5 Ocak 2021 Salı

Fadîh (Benî en-Nâdir) Mescidi, Medîne, Suûdî Arabistan

Fadîh Mescidi, Suûdî Arabistan'ın Medîne şehrinde bulunmaktadır.
Bu mescide Benî En-Nâdir de denir.
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) onlarla antlaşma yapmış ama her zaman oldu gibi Yahudi ahlakı bu antlaşmaya sadakat göstermediler.
Daima Müslümanlara hıyanet ve hile yapıyorlar, hatta Efendimizi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) öldürme teşebbüsünde bile bulunuyorlardı.
Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de onları muhasara etti ve Medine-i Münevvere'den çıkmalarına izin verdi.
Bu Mescid, Efendimizin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) muhasara esnasında namaz kıldırdığı yere inşa edilmiştir. Bundan dolayı buraya Mescid-i Benî En-Nâdir denir.
Başka bir cihetten ise, bu muhasara esnasında içkiyi yasaklayan ayet burada nazil oldu.
Müslümanlarda ellerindeki içkileri burada döktüler.
Döktükleri içkilere fadih denirdi.
Ondan dolayı buraya Mescid-i Fadih denmiştir.

Başka bir cihetten ise bu muhasara esnasında içkiyi yasaklayan ayet burada nazil oldu.
Müslümanlar da ellerindeki içkileri burada döktüler.
Döktükleri içkilere Fadih denirdi.
Ondan dolayı buraya Fadih Mescidi de denmiştir

MEDÎNE-İ MÜNEVVERE'DEKİ DİĞER CAMİLER

SUUDÎ ARABİSTAN'DAKİ DİĞER CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder