14 Ocak 2021 Perşembe

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara

Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara
Hacı İlyas Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ ilçesinde, Hacettepe Üniversitesi içinde büyük binalar arasında Güner Sokağı’nda bulunmaktadır.
Dikdörtgen planlı, çatılı bir camidir.

Caminin duvarları taş temel üstüne kerpiç örgüdür.
kerpiçten yapılmıştır. 
Cami sağında altta iki, üstte üç, kıble tarafında altta ve üstte ikişer, solunda da aşağıda üç, üstte de bir pencere ile aydınlatılmıştır. 
Tam kıble kapısının üzerinden ahşap bir minare yükselmektedir. 
Minaresi çatının kuzey doğu köşesinde yükselmektedir. 

Bu ahşap minare oldukça sadedir.
Son cemaat mahalli yoktur.
 Hacı İlyas Camii, Altındağ, Ankara
Doğu cephenin kuzeyine abdest alma yeri eklenmiştir. 
Caminin iki kapısından doğudaki kullanılmaktadır. 
Doğu cephede kuzeyindeki kapısından başka üçer adet alt ve üst pencere vardır.
Güneyde iki alt, iki üst; batı cephede iki alt, üç üst ve kuzeyde ortada bir kapı iki yanında birer alt pencere vardır. 
Alt pencereler demir parmaklıklı, üsttekiler ahşap kafeslidir. 
Duvarlar sıvalıdır. 
Çatısı alafranga kiremitlidir.
Boyuna dikdörtgen planlı harimin kuzeyinde ahşap mahfel yer alır. 

Doğudaki kapının sağından bir merdivenle mahfele çıkılır. 
Mahfelin ortada iki direği vardır. 
Ortada öne doğru köşk çıkıntısı uzanır.
Hacı İlyas Camii'nin Tavan Süslemeleri
Caminin ahşap tavanı çıtalarla karelere bölünmüştür. 
Kenarda üzeri kalem işleriyle süslü ahşap pervazların çevrelediği tavanın ortasındaki altıgen göbek kalem işleriyle süslü sıra pervazla sınırlanmıştır. 
Göbeğin içi geometrik geçmelerle süslenmiştir.
Hacı İlyas Camii'nin Mihrab ve Minberi
Ahşap minberi yenidir. 
Alçı mihrap, tavana kadar yükselmektedir. 
Beş kenarlı nişin üstü mukarnas kavsaralıdır. 
Kavsaranın iki yanındaki boşluk ve nişin içi geometrik geçmelerle süslüdür. 
Nişin çevresini dolaşan üç silmeden ortada küçük yapraklara sahip ince dallardan oluşan geçme, iki yandaki yazıyla süslüdür. 
Nişin üstündeki üç sıra yazılı panodan ortadaki iki parçalıdır. 
Mihrabın üstü bir sıra palmetle taçlandırılmıştır.
Hacı İlyas Caminin kitabesi ve vakfiyesi yoktur. 

Caminin tam karşısında Hidayet Efendi’nin evinin altında adi Ankara taşı ile yapılmış eski bir çeşme vardır. 
Bu çeşme Ankara’nın en eski çeşmelerindendir. 
Üzerinde iki kitabesi bulunmaktadır.
1116 H./1704 M. tarihli çeşmeye ve mimari üslubuna göre XVII.-XVIII. yüzyıllara tarihlenmesinin yanı sıra yine mimari üslubuna göre II.Murad Devrine (14-1451M.) de tarihlenmektedir.
Cami 1954-1956, 1975 yıllarında tamir edilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder