11 Mart 2021 Perşembe

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii'nin Tarihçesi, Arpaçay, Kars

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii, Arpaçay, Kars

Ebû Menûçihr Camii, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Ocaklı Köyü’ndeki Ani Harabelerinde, eski şehrin hemen hemen merkezinde, orta surlarının güney burcuna ait kalıntıların yakınında bulunmaktadır.
Ebû Menuçehr Camii, Anadolu'da yapılan ilk Türk Camii'dir.


Engebeli bir araziye yapılmıştır.
İnce uzun dikdörtgen planlı bir eser olup, eski resimlerinden üst örtüsü hakkında bilgi edinilememiştir.

Caminin İç Duvarı

Eski kaynaklarda caminin batı duvarının üstünde yer alan inşa kitâbesiyle bundan başka iki kitâbeden söz edilir.
Bu inşa kitabesinde; 1072 yılında yapıldığı yazılıdır.
Ancak diğer kitabeler günümüze gelememiştir.

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii, Arpaçay, Kars

1064 Yılında Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Ani Kentini fethetmesinden sonra Ani Beyi olarak atadığı Şeddâdîler’den (Benî Şeddâd) Ebû Şücâ‘ Menûçihr tarafından 1072-1086 yılları arasında inşa edilmiştir.
Eser, Petrograd (Leningrad) Üniversitesi kazı ekibinin burada araştırma yapmaya başladığı 1892 yılına kadar oldukça sağlam durumdaydı.
Mevzubahis tedkikler, 1904’e kadar devam etmiş, bu süre zarfında tarihi eser, kazı evi olarak kullanılmış, ardından kazı başkanı Nikola Marr tarafından esere ait pek çok parça yerinden sökülerek Sovyetler Birliği’ne götürülmüştür.
Bugün sadece mihrap duvarı, batı yan duvarı ve kuzeybatı köşesindeki sekizgen kesitli, kalın gövdeli minaresinin bir kısmı sağlam durumdadır.

Ocaklı Köyü Ebu Menuçehr Camii, Arpaçay, Kars

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder