4 Aralık 2011 Pazar

Nişancı Mehmet Paşa Camii'nin Tarihçesi

 Nişancı Mehmet Paşa Camii'nin Giriş Kapısı
Câmi, Fatih Çarşamba semtinde, Kocadede Mahallesi, Nişanca caddesi üzerindedir. Câminin kapısı üzerinde, caminin inşâsına H.992 / M.1554’de başlayıp H.997 / M. 1588 tarihinde bittiğini gösteren nesir halinde bir kitâbesi vardır. Câminin bânisi III.Murad Devri vezirlerinden Cedid Nişancı (Yeni Nişancı) Boyalı Mehmed Paşa’dır ki, Halep kadısı iken H.950 / M. 1543 yılında orada vefat eden Pîr Ahmet efendinin oğludur. Kubbelatında VI.Vezir iken sonsuzluk âlemine göçmüştür. H.1004 / M.1596 Rebiu’l-âhir. Mezkûr câminin harîminde müstakil bir türbede medfûn bulunmaktadır. Vefatına rahmetli Sa’î'nîn söylediği şu tarih, türbesinin kapısının üstündeki kitâbede yazılıdır: “Dediler Vâsılı Hak oldu Nişancı Paşa”.

Tezkiretülbünyanda adı geçmeyen caminin Mimar Sinan'a ait olduğunu Evliya Çelebi yazar. Kuzeydoğu tarafında Keskin Dede yatmaktadır. Zamanında bir külliye olarak tasarlanan imaretten sadece cami ve türbe kalmıştır. Caminin içinde bir hazire bulunmaktadır.
Deprem ve yangınlarda harap olmuş, tamir görmüştür. Sekizgen kubbeli baldaken köşelerde yarım kubbelerle desteklidir, taşıyıcı ayaklar duvarlarla birleşir. Kıble duvarı bir çıkıntıyla ve yan sahınlara bindirmeyle revaklar ve ayakların yalınlığı, eyvanlı sadelik bu camiye has bir özelliktedir. İki vaiz kürsüsü, galeri katları, tabhane odaları, harem girişi vardır.
Avluda onikigen şadırvan bulunmaktadır,kubbeli çatısı ve 8 sütunu vardır. Doğan Kuban, bu caminin Sinan'ın son yapıtı olduğunu söylemektedir. Nişancı Mehmet Paşa türbesi, cadde girişinin solunda camiye diktir.


 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLERMİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  


NURUOSMANİYE CAMİİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder