4 Aralık 2011 Pazar

Ramazan Efendi Camii'nin Mimari Yapısı

 Ramazan Efendi Camii'nin Mihrab ve Minberi
Camiin kapısının üstünde, metni Mustafa Sai Çelebi'ye ait sülüs hatlı Türkçe inşa kitabesinde: "Çün tama oldu Sai-idai Didi tarih Ka'bet-ül-uşşak 994 yazılıdır. Son cemaat yerindeki direklerin arası onradan kesme taşlarla örülüp, iki sıra halinde dikdörtgen pencerelerle donatılmıştır.Girişin sağ tarafından,ahşap yapılı kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Ramazan Efendi Camii,zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli onarımlara rağmen,kendine has mimarisini ve süslemelerini koruya bilmiştir. Çatısı ahşap ve üzeri kurşun kaplamalıdır.Camiinin içerisiterden üç metre yüksekliğe kadar XVI. yüzyılın nefis İznik çinileriyle tezyin edilmiştir. Bu tezyinat bugün bile bazı eksikliklerle varlığını korumaktadır. Mihrabı ve minberi mermer,kürsüsü ise ahşap olan camiinin güneydoğu köşesindeki alt pencerelerden biri kapıya dönüştürülerek arkasına küçük bir çilehane yapılmıştır.Bugün ise bu çilehane ve gerisinde bulunan tekkesi,pencerelerinin kapıya dönüştürülmesiyle camiye ilave edilmiştir.Çokgen gövdeli taştan minaresi camiinin sağında bulunmaktadır.Şerefeye kadar mukarnaslı olan bölümü günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir. Ama külah saçağındaki girland kabartmalarının bulunduğu petek kısmı ise XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yenilenmiştir. Camiiye ismini veren ve tekkenin ilk şeyhi olan Ramazan Efendi'nin kabrinin bulunduğu türbe ise camiinin sol tarafında bulunmaktadır. Ramazan Efendi sandukasını barındıran kuzey kesimi, avlu yönünde yarım altıgenplanlı bir çıkma ile genişletilmiş, kiremit kaplı ahşap çatının bir kısmı kurşun kaplı ve alemli bir ahşap kubbe ile donatılmıştır.Halifelerinin sandukaları da burada bulunmaktadır.

Caminin avlu girişi iki kapıdan, aynı caddedendir. Avluda geniş bir bahçe ve etrafı duvarla çevrilmiş yaşlı ağaçlar, solda imam odası, sağda şadırvandan ayrı bir abdestlik ve arka tarafta mezarlık bulunmaktadır. Avlu ortasında, küp dikdörtgen bir şadırvan dört sütunlu bir çatıyla örtülüdür. Şadırvanın karşısında kadınlar yeri ve giriş kapısı sundurmasının solunda türbe bulunmaktadır. Küçük sundurmadan camiye girdikten sonra son cemaat yeri sağlı ve sollu bir platformda yükselir.

Eşiktaşını geçerek camiye girdikten sonra mermer mihrap ve minberi çevreleyen çiniler göze çarpar. Altlı üstlü pencereler sağ ve solda ikişer, ön ve arka duvarda dörder sırayla yer alır. Kürsü solda ve ahşaptır. Bu caminin döşeme ve tavanı ahşaptır. Tavan, kare desenli ve boyalıdır. Kapıdan girişte sağda müezzin yeri ve minare kapısı bulunmaktadır. Girişten soldaki duvardan bir kapıyla sol tarafta bir odaya geçilir. Son cemaat yerinden üst kata giriş vardır. Duvarlarda çatlamalar meydana gelmiştir. Mihrabın iki yanında dev mumlar ve harimin ortasına inen topaç avizesi vardır. Cami içi değerli çinilerle süslenmiş, tavana yakın duvarlara Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin levhaları asılmıştır. Bu caminin yakınında Sümbül Efendi Camii bulunmaktadır. 

FENARİ İSA (MOLLA FENARİ) CAMİİ

 

BEHRUZ AĞA (ODABAŞI) CAMİİ, FATİH


BALİ PAŞA CAMİİ, FATİH

 

YENİ CAMİİ, EMİNÖNÜ

·  Yeni Camii 


YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ ANA SAYFA

KOCAMUSTAFAPAŞA SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ, FATİH

 

 

·  TÜRKİYE'DEKİ CAMİLERMİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADE CAMİİ

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ  


NURUOSMANİYE CAMİİ
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder